Çevre ve okul, bakanlık ile Acea arasında su kaynaklarının sınıfta kullanımını teşvik etme anlaşması

Eğitim ve Liyakat Bakanı, Giuseppe Valditarave Acea’nın CEO’su ve genel müdürü, Fabrizio Palermo, ilk ve ortaokullarda su kaynaklarının doğru kullanımına yönelik eğitim faaliyetlerini teşvik etmek…